Ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus
 Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola & pääkaupunkiseutu


TERVETULOA

Saariston asennuspalvelu asentaa ilmalämpöpumppuja ja muita teknisiä järjestelmiä mantereelle sekä saaristoon.Mottomme: Hyvä palvelu + kohtuulliset hinnat + laadukkaat merkit + mukavat asentajat  = tyytyväinen asiakasAsennamme ilmalämpöpumppuja myös talvella. Pakkasraja -15C.Lämpöpumppuja olemme asentaneet: omakoti-, kerros-, ja rivitaloihin, teollisuus- ja korjaamohalleihin, kesämökkeihin, saunamökkeihin, työtiloihin, veneveistämöihin, autotalleihin sekä laivoihin.VI BETJÄNAR ÄVEN PÅ SVENSKA!OTA YHTEYTTÄ
Yrityksemme sijaitsee Porvoossa, mutta tarjoamme mielellämme palveluitamme myös lähipaikkakunnille sekä pääkaupunkiseudulle.

Asennuspalvelumme ulottuu myös saaristoalueille.


Tarjouksia asennuksista voitte kysellä soittamalla 010 320 4100, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@saaristopalvelut.com
Olemme TUKESin valtuuttama ilmalämpöpumppujen asennusliike, sekä BOSCH sertifioitu lämpömestari.


Edustamme 15 eri ilmalämpöpumppu valmistajaa. Lue lisää verkkokaupassamme. www.saaristotekniikka.com


  


ASEN­NUSA­LU­EET


MANNER-SUOMI:
Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja pää­kau­pun­ki­seu­dun alueet


ME­RIA­LU­EET:
Porvoo, Sipoo & Pernaja (läh­tö­paik­ka Tolkkinen tai asiakkaan jär­jes­tä­mä kuljetus)

Olemme TUKESin val­tuut­ta­ma il­ma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nus­lii­ke.


Katso il­ma­läm­pö­pump­pu­va­li­koi­mam­me ja hinnat: TÄSTÄ

HUOM ! Kovan kysynnän vuoksi varsinkin kesäaikaan asennamme en­sisi­jai­ses­ti vain itse myymiämme il­ma­lä­pö­pump­pu­ja. Ta­kuu­eh­dot täyttyvät ja ovat sel­keäm­piä kun laitteen myyjä ja asen­nus­lii­ke on sama. Myymme lähes kaikkia merkkejä kil­pai­lu­kykyi­sin hinnoin. Kysy lisää.

ASEN­NUS­HIN­NAS­TO

 • Pe­rus­a­sen­nus alkaen 490,- (Itse myymämme il­ma­läm­pö­pum­put)
 • Pe­rus­a­sen­nus alkaen 590,- (asiakkaan itse hankkima il­ma­läm­pö­pump­pu)


Mah­dol­li­set sähkötyöt lisätään hintaan

HUOM: Asiakkaan velvollisuus on selvittää ennakkoon asennuskohteen seinärakenne/putki/ sähkövedon asennus- ja ulkoseinässä.

Asen­nuk­sen hintaan kuuluu mat­ka­kus­tan­nuk­set Porvoon alueella.


Porvoon ul­ko­puo­lel­la si­jait­se­viin asen­nus­koh­tei­siin lisätään mat­ka­kus­tan­nuk­set Porvoosta. kts. erillinen hinnasto.


Asen­nus­hin­taan kuuluu:


 • sei­nä­te­li­ne ulos (voidaan vaihtaa toiseen tyyp­pi­seen li­sä­mak­sus­ta. kts hinnasto)
 • maks. 4m asen­nus­put­ki
 • maks. 4m kon­dens­si­put­ki
 • asen­nus­rei­jän po­raa­mi­nen puu­run­koi­seen seinään (muut sei­nä­ma­te­ri­aa­lit li­sä­hin­taan)
 • lait­tei­den asennus sisälle ja ulos
 • laitteen tyh­jiöin­ti
 • laitteen käyt­töön­ot­to ja testaus + asen­nus­pöy­tä­kir­ja
 • laitteen käyt­tö­opas­tus asen­nuk­sen yh­tey­des­sä


Li­sä­työ­hin­nas­to


 • Put­ki­tus­ten li­sä­met­rit sisä- ja ul­ko­yk­si­kön välille. Hinta sisältää eristetyt kyl­mä­ai­ne­put­ket, kon­dens­si­ve­si­put­ken, säh­kö­joh­dot ja asen­nus­ka­na­vat tar­vik­kei­neen asen­net­tu­na 45 € / m
 • Sei­nä­te­li­neen vaihto maa­te­li­nee­seen 50,-
 • Ti­mant­ti­po­raus be­to­ni­sei­nään (hinta vaihtelee)
 • Savitiili-, Siporex- ja ke­vyt­so­ra­hark­ko­sei­nän sei­nä­lä­pi­vien­ti 50,-/ kpl (paksuus max. 400 mm)
 • Mas­sii­vi­puusei­nän (esim. hir­si­mök­ki) sei­nä­lä­pi­vien­ti 40,- / kpl (paksuus max. 400 mm)
 • Muiden li­sä­töi­den tun­ti­hin­ta 75,-/h
 • il­ma­läm­pö­pum­pun liit­tä­mi­nen pai­kal­li­seen wifi verkkoon + opastus 38,-
 • Mat­ka­tun­ti 65,-/h ja huol­toau­ton veloitus 0,69 c/km


HUOL­TO­HIN­NAS­TO


PE­RUS­HUOL­TO


Hinta 199,- sis alv24% + ki­lo­met­ri­kor­vaus


Hinta sisältää jär­jes­tel­män huollon jossa on yksi si­säyk­sik­kö.

LÄM­PÖ­MIT­TAUK­SET


 • ul­ko­läm­pö­ti­la
 • pu­hal­lus­läm­pö­ti­la
 • imu­läm­pö­ti­la


PUH­DIS­TUK­SET JA DE­SI­FIOIN­TI


 • Si­säyk­si­kön kennon pesu ja de­sin­fioin­ti
 • Si­säyk­si­kön pu­hal­ti­mien imurointi
 • Ul­ko­yk­si­kön kennon tarkastus ja tar­vit­taes­sa puhdistus


MUUT


 • Il­ma­läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­män yleis­kun­non arviointi ja ha­vait­tu­jen epä­koh­tien kir­jaa­mi­nen
 • Ul­ko­yk­si­kön kiin­ni­tyk­sen ja tärinän vaimennin kumien tarkastus
 • Ul­ko­yk­si­kön pu­hal­ti­men tarkastus
 • Ul­ko­yk­si­kön kennon tarkastus ja tar­vit­taes­sa puhdistus
 • Put­kis­to­jen ko­te­loin­tien tarkastus
 • Seinän lä­pi­vien­nin tarkistus
 • Si­säyk­si­kön kon­dens­si­ve­si­lin­jan toiminnan tarkastus ja huuhtelu
 • kyl­mä­ai­neen määrän tarkastus mit­taa­mal­la kaa­su­lin­jan paine. Jos kyl­mä­ai­neen määrää ei päästä tar­kis­ta­maan, mitataan imu- ja pu­hal­lusil­ma


LISÄTYÖT


 • Erittäin likainen si­säyk­sik­kö alkaen 50,-
 • Kyl­mä­ai­ne­put­kien eris­tyk­sen korjaus alkaen 10,-
 • Ku­mi­tyy­ny­jen vaihto 4 kpl  29,-
 • Kyl­mä­ai­neen vaihto (R32)  290,-
 • Vanhan laitteen purku, romutus ja kyl­mä­ai­neen tal­teen­ot­to alkaen 140,-
 • Hankala asen­nus­paik­ka, esim korkeus.  alkaen 50,-
 • Muut työt h  79,-/h
 • Tar­vik­keet las­ku­te­taan käytön mukaan


SAA­RIS­TO­KOH­TEET


VENE MAT­KA­TUN­TI 150,- (Lähtö Porvoon Tolk­ki­sis­ta), tai asiakkaan järjestämä kuljetus.

Il­ma­läm­pö­pump­pui­hin myös rahoitus ja osamaksu mah­dol­li­suus.

Mak­su­vä­li­nee­nä käy pankki/luot­to­kort­ti tai lasku


Kaikki hinnat si­säl­tä­vät alv 24%AURINKOPANEELIT

Myymme ja asennamme OFFGRID järjestelmiä saaristoonVERKKOKAUPPA

Pyrimme yritystoimillamme läpinäkyvyyteen, joten kaikki tuotteiden hinnat ja asennushinnat ovat asiakkaalle etukäteen tiedossa.


Verkkokaupassamme löydät laajan valikoiman tuotteita.
TEKNISET JÄRJESTELMÄT

VALVONTAKAMERAT, MURTOHÄLYTTIMET, 12/24/48 VOLTIN JÄR­JES­TEL­MÄT, TEKNISET JÄR­JES­TEL­MÄT, GSM-OHJAIMET,  4G REI­TIT­TI­MET, MÖK­KI­JÄÄ­KAA­PIT JNE.


Ilmalämpöpumput sisältävät ilmastolle haitallista kylmäainetta. Sen takia kylmäainetta sisältäviä laitteita saavat käsitellä ja asentaa vain ammattilaiset, joilla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) myöntämä kylmäalan pätevyys.


https://rekisterit.tukes.fi/kylma-alan-patevyys


OTA YHTEYTTÄ

Helpoiten otat yhteyttä meihin täyttämällä oheinen lomake


OTA YHTEYTTÄ
ILMALÄMPÖPUMPUT