1649092964933_bosch-l%C3%A4mp%C3%B6mestari-logo_uusi-me.jpg

IL­MA­LÄM­PÖ­PUM­PUT

Il­ma­läm­pö­pump­pu­jen myynti, huolto ja asennus

ASEN­NUSA­LU­EET

MANNER-SUOMI: 

Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja pää­kau­pun­ki­seu­dun alueet 


ME­RIA­LU­EET:

Porvoo, Sipoo & Pernaja (läh­tö­paik­ka Tolkkinen tai asiakkaan jär­jes­tä­mä kuljetus)


Olemme TUKESin val­tuut­ta­ma il­ma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nus­lii­ke.


Katso il­ma­läm­pö­pump­pu­va­li­koi­mam­me ja hinnat: TÄSTÄ


HUOM ! Kovan kysynnän vuoksi asennamme en­sisi­jai­ses­ti vain itse myymiämme il­ma­lä­pö­pump­pu­ja. Ta­kuu­eh­dot täyttyvät ja ovat sel­keäm­piä kun laitteen myyjä ja asen­nus­lii­ke on sama. Myymme lähes kaikkia merkkejä kil­pai­lu­kykyi­sin hinnoin. Kysy lisää. 


ASEN­NUS­HIN­NAS­TO


Pe­rus­a­sen­nus 590,- (Itse myymämme il­ma­läm­pö­pum­put)

Pe­rus­a­sen­nus 690,- (asiakkaan itse hankkima il­ma­läm­pö­pump­pu)


Mah­dol­li­set sähkötyöt lisätään hintaan


HUOM: ASIAKKAAN VEL­VOL­LI­SUUS ON SELVITTÄÄ ENNAKKOON ASEN­NUS­KOH­TEEN SEI­NÄ­RA­KEN­NE/PUTKI/SÄH­KÖ­VE­DOT ASENNUS- JA UL­KO­SEI­NÄS­SÄ.


Asen­nuk­sen kuuluu mat­ka­kus­tan­nuk­set Porvoon alueella. 

Porvoon ul­ko­puo­lel­la si­jait­se­viin asen­nus­koh­tei­siin lisätään mat­ka­kus­tan­nuk­set Porvoosta. kts. erillinen hinnasto.


Asen­nus­hin­taan kuuluu:

 • sei­nä­te­li­ne ulos (voidaan vaihtaa toiseen tyyp­pi­seen li­sä­mak­sus­ta. kts hinnasto)
 • maks. 4m asen­nus­put­ki
 • maks. 4m kon­dens­si­put­ki
 • asen­nus­rei­jän po­raa­mi­nen puu­run­koi­seen seinään (muut sei­nä­ma­te­ri­aa­lit li­sä­hin­taan)
 • lait­tei­den asennus sisälle ja ulos
 • laitteen tyh­jiöin­ti
 • laitteen käyt­töön­ot­to ja testaus + asen­nus­pöy­tä­kir­ja
 • laitteen käyt­tö­opas­tus asen­nuk­sen yh­tey­des­sä

Li­sä­työ­hin­nas­to

 • Put­ki­tus­ten li­sä­met­rit sisä- ja ul­ko­yk­si­kön välille. Hinta sisältää eristetyt kyl­mä­ai­ne­put­ket, kon­dens­si­ve­si­put­ken, säh­kö­joh­dot ja asen­nus­ka­na­vat tar­vik­kei­neen asen­net­tu­na 45 € / m
 • Sei­nä­te­li­neen vaihto maa­te­li­nee­seen 50,-
 • Ti­mant­ti­po­raus be­to­ni­sei­nään (hinta vaihtelee)
 • Savitiili-, Siporex- ja ke­vyt­so­ra­hark­ko­sei­nän sei­nä­lä­pi­vien­ti 50,-/ kpl (paksuus max. 400 mm)
 • Mas­sii­vi­puusei­nän (esim. hir­si­mök­ki) sei­nä­lä­pi­vien­ti 40,- / kpl (paksuus max. 400 mm)
 • Muiden li­sä­töi­den tun­ti­hin­ta 75,-/h
 • il­ma­läm­pö­pum­pun liit­tä­mi­nen pai­kal­li­seen wifi verkkoon + opastus 38,-

Mat­ka­tun­ti 65,-/h ja huol­toau­ton veloitus 0,69 c/km


HUOL­TO­HIN­NAS­TO


PE­RUS­HUOL­TO


Hinta 199,- sis alv24% + ki­lo­met­ri­kor­vaus


Hinta sisältää jär­jes­tel­män huollon jossa on yksi si­säyk­sik­kö.


LÄM­PÖ­MIT­TAUK­SET

 • ul­ko­läm­pö­ti­la
 • pu­hal­lus­läm­pö­ti­la
 • imu­läm­pö­ti­la

PUH­DIS­TUK­SET JA DE­SI­FIOIN­TI

 • Si­säyk­si­kön kennon pesu ja de­sin­fioin­ti
 • Si­säyk­si­kön pu­hal­ti­mien imurointi
 • Ul­ko­yk­si­kön kennon tarkastus ja tar­vit­taes­sa puhdistus

MUUT

 • Il­ma­läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­män yleis­kun­non arviointi ja ha­vait­tu­jen epä­koh­tien kir­jaa­mi­nen
 • Ul­ko­yk­si­kön kiin­ni­tyk­sen ja tärinän vaimennin kumien tarkastus
 • Ul­ko­yk­si­kön pu­hal­ti­men tarkastus
 • Ul­ko­yk­si­kön kennon tarkastus ja tar­vit­taes­sa puhdistus
 • Put­kis­to­jen ko­te­loin­tien tarkastus
 • Seinän lä­pi­vien­nin tarkistus
 • Si­säyk­si­kön kon­dens­si­ve­si­lin­jan toiminnan tarkastus ja huuhtelu
 • kyl­mä­ai­neen määrän tarkastus mit­taa­mal­la kaa­su­lin­jan paine. Jos kyl­mä­ai­neen määrää ei päästä tar­kis­ta­maan, mitataan imu- ja pu­hal­lusil­ma

LISÄTYÖT

 • Erittäin likainen si­säyk­sik­kö alkaen 50,-
 • Kyl­mä­ai­ne­put­kien eris­tyk­sen korjaus alkaen 10,-
 • Ku­mi­tyy­ny­jen vaihto 4 kpl  29,-
 • Kyl­mä­ai­neen vaihto (R410A ja R32)  290,-
 • Vanhan laitteen purku, romutus ja kyl­mä­ai­neen tal­teen­ot­to alkaen 140,-
 • Hankala asen­nus­paik­ka, esim korkeus.  alkaen 50,-
 • Muut työt h  75,-/h
 • Tar­vik­keet las­ku­te­taan käytön mukaan

SAA­RIS­TO­KOH­TEET

 • VENE MAT­KA­TUN­TI 150,- (Lähtö Porvoon Tolk­ki­sis­ta


Il­ma­läm­pö­pump­pui­hin myös rahoitus ja osamaksu mah­dol­li­suus.


Mak­su­vä­li­nee­nä käy pankki/luot­to­kort­ti tai lasku


Kaikki hinnat si­säl­tä­vät alv 24%

Esi­merk­ke­jä

Edustamme 10 eri merkkiä. Hintoihin lisätään asennus. kysy lisää

eritt%C3%A4in%20halpa%20ilp.jpg-me

Mökki 12 wifi il­ma­läm­pö­pump­pu

Sopii erinomaisesti mökkikäyttöön


599€

valkoinen%20ilp.jpg-me

Cooper & Hunter Arctic NG 12 wifi

Edullinen ja laadukas ilmalämpöpumppu

949€

1649093333424_daikin%20perfera%2030-me.jpg

Daikin Perfera 30 wifi

Todella suorituskykyinen ilmalämpöpumppu

1790€

cooper.jpg-me
gree%20logo.jpg-me
1649093447682_DAIKIN_logo.svg-me.png
midea%20logo.jpg-me
bosch.jpg-me
vivax1.jpg-me
Color-LG-Logo.jpg-me
panasonic%20logo.jpg-me

Yh­teys­tie­dot

Puh. 040 555 0809

info@saaristopalvelut.com

www.asennuspalvelu.eu

Si­be­liuk­sen­bu­le­var­di 36

06100 PORVOO

Toiminta-alue

Yrityksemme sijaitsee Porvoossa, mutta tarjoamme mielellämme palveluitamme myös lähipaikkakunnnille sekä pääkaupunkiseudulle. Asennuspalvelumme ulottuu myös saaristoon Suomenlahden alueilla.

© SAARISTON ASENNUSPALVELU.  Kaikki oikeudet pidätetään.